atitraškėti

atitraškėti
atitraškė́ti, atìtraška, -ė́jo intr. ; Ser, atatraškė́ti, atàtraška, -ė́jo Š triukšmingai ateiti ar atvažiuoti: Sėdėjo sėdėjo i apei vidurnaktį išgirdo, kad kaži kas atìtraška atbraška par lauką Klm. \ traškėti; atitraškėti; įtraškėti; ištraškėti; nutraškėti; patraškėti; pritraškėti; sutraškėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • atitreškėti — atitreškėti, atìtreška, ėjo KŽ, atatreškėti, atàtreška, ėjo Š žr. atitraškėti: Tiktai girdi – par mišką atatreška LTR(Slk). Vakar vėlai atatreškėjo iš turgaus Mlt. treškėti; atitreškėti; įtreškėti; ištreškėti; nutreškėti; patreškėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištraškėti — ištraškėti, ìštraška, ėjo intr. 1. Rtr, KŽ su garsu išlūžinėti, išgriuvinėti: Daug medžių ištraškėjo nuo audros Š. 2. Š, Ser kurį laiką traškėti, braškėti. 3. paryškinant, pastiprinant, suintensyvinant kitą veiksmą: Išdžiūvo ištraškėjo rugių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutraškėti — nutraškėti, nùtraška, ėjo intr. 1. Ser triukšmingai nubėgti, nueiti: Pabaidytas briedis nulėkė nutraškėjo in tankumyną Vrn. 2. prk. numirti: Traškėsu traškėsu i nutraškėsu End. traškėti; atitraškėti; įtraškėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patraškėti — patraškėti, pàtraška, ėjo intr. 1. Ser, NdŽ kurį laiką traškėti, braškėti. 2. traškant sulūžti: Tiltas patraškėjo, miltai pabyrėjo (flk.) rš. 3. refl. kiek paspragėti, pakibirkščiuoti: Grabnyčia degė pasitraškėdama, o troboj vis labiau temo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritraškėti — pritraškėti, prìtraška, ėjo intr. daugeliui sueiti, gausiai susirinkti: Pilna bažnyčia buvo pritraškėjusi žmonių Dr. traškėti; atitraškėti; įtraškėti; ištraškėti; nutraškėti; patraškėti; pritraškėti; sutraškėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutraškėti — sutraškėti, sùtraška, ėjo intr. 1. LL315, Skr trakštelėti lūžtant, plyštant, skylant ir pan.: Sutraškėjo lūžtanti šaka DŽ1. Sutraškėjo, sulūžo kažkas NdŽ. Suriko nesavu balsu Laurynas, išgirdęs, kaip sutraškėjo jo rankos kaulas, ir apalpęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • traškėti — traškėti, trãška, ėjo intr. K.Būg, Š, DŽ, FrnW, KŽ; N, I, L, Rtr 1. K, J, LL78 išduoti garsą lūžinėjant, sproginėjant, trūkinėjant, plyšinėjant: Einant mišku sausos šakutės traška Grz. Šiaudai tik trãška Klk. Jų dantyse traškėjo graužiami… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įtraškėti — įtraškėti, į̃traška, ėjo intr. triukšmingai įeiti ar įbėgti: Vilkas krūman įtraškėjo Š. traškėti; atitraškėti; įtraškėti; ištraškėti; nutraškėti; patraškėti; pritraškėti; sutraškėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”